Language of document :

Talan väckt den 6 augusti 2008 - Sluiter mot Europol

(Mål F-68/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Rudolf Sluiter (Hillegom, Nederländerna) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut av den 4 oktober 2007, varigenom sökanden underrättades om att det inte var möjligt att erbjuda honom en fast tjänst.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 4 oktober 2007, genom vilket svaranden underrättade sökanden om att det inte var möjligt att erbjuda honom en fast tjänst, beslutet av den 29 april 2008 om att avslå sökandens begäran om omprövning av förstnämnda beslut samt beslutet av den 12 juni 2008, varigenom beslutet av den 4 oktober 2007 förlängdes, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________