Language of document :

Жалба, подадена на 6 август 2008 г. - Knöll/Europol

(Дело F-69/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Brigitte Knöll (Hochheim, Германия) (представител: P. de Casparis, avocat)

Ответник: Европейската полицейска служба (Европол)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението от 4 октомври 2007 г., с което Европол уведомява жалбоподателя, че няма никаква възможност да му предложи постоянна работа.

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението от 4 октомври 2007 г., с което ответникът уведомява жалбоподателя, че няма никаква възможност да му предложи постоянна работа, както и решението от 29 април 2008 г., с което се отхвърля жалбата срещу първото решение и решението от 12 юни 2008 г., което представлява продължение на решението от 4 октомври 2007 г.;

да осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________