Language of document :

Žaloba podaná dne 6. srpna 2008 - Knöll v. Europol

(Věc F-69/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně : Brigitte Knöll (Hochheim, Německo) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 4. října 2007, jímž Europol informoval žalobkyni, že jí není možné nabídnout stálé zaměstnání

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí ze dne 4. října 2007, kterým žalovaný informoval žalobkyni, že jí není možné nabídnout stálé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 29. dubna 2008, jimž se zamítá stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí a rozhodnutí ze dne 12. června 2008, které navazuje na rozhodnutí ze dne 4. října 2007;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________