Language of document :

Sag anlagt den 6. august 2008 - Knöll mod Europol

(Sag F-69/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Brigitte Knöll (Hochheim, Tyskland) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at der ikke var nogen mulighed for at tilbyde hende en fast stilling.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse af 4. oktober 2007, hvorved sagsøgte meddelte sagsøgeren, at der ikke var nogen mulighed for at tilbyde hende en fast stilling, samt af afgørelse af 29. april 2008 om afslag på klagen over den første afgørelse og af afgørelse af 12. juni 2008, der ligger i forlængelse af afgørelsen af 4. oktober 2007.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________