Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 6. augustā - Knöll/Eiropols

(lieta F-69/08)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Brigitte Knöll, Hoheima (Vācija) (pārstāvis - P. de Casparis, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 4. oktobra lēmuma, ar kuru Eiropols prasītāju informēja, ka nav iespējams piedāvāt viņai pastāvīgu amatu, atcelšana.

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2007. gada 4. oktobra lēmumu, ar kuru atbildētājs informēja prasītāju, ka nav iespējams piedāvāt viņai pastāvīgu amatu, kā arī atcelt 2008. gada 29. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīta par pirmo lēmumu iesniegtā sūdzība, un 2008. gada 12. jūnija lēmumu, kas ir 2007. gada 4. oktobra lēmuma turpinājums;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________