Language of document :

Žaloba podaná 6. augusta 2008 - Knöll/Europol

(vec F-69/08)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Brigitte Knöll (Hochheim, Nemecko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zo 4. októbra 2007, ktorým Europol informoval žalobkyňu, že neexistuje možnosť ako jej ponúknuť trvalé zamestnanie

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zo 4. októbra 2007, ktorým žalovaný informoval žalobkyňu, že neexistuje možnosť ako jej ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie z 29. apríla 2008, ktorým bola zamietnutá námietka podaná proti prvému uvedenému rozhodnutiu a rozhodnutie z 12. júna 2008, ktoré predstavuje pokračovanie rozhodnutia zo 4. októbra 2007,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________