Language of document :

Talan väckt den 6 augusti 2008 - Brigitte Knöll mot Europol

(Mål F-69/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Brigitte Knöll (Hochheim, Tyskland) (ombud: advokaten P. de Casparis)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 4 oktober 2007, varigenom Europol underrättat sökanden att det inte fanns någon möjlighet att erbjuda henne en fast anställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 4 oktober 2007, varigenom svaranden underrättat sökanden att det inte fanns någon möjlighet att erbjuda henne en fast anställning, och av beslutet av den 29 april 2008 varigenom sökandens klagomål mot det första beslutet och mot beslutet av den 12 juni 2008, som utgör en förlängning av beslutet av den 4 oktober 2007, avslogs,

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________