Language of document :

Žaloba podaná dne 1. září 2008 - Aparicio a další v. Komise

(Věc F-75/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvádor) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak protiprávnost čl. 5 odst. 1 písm. d) Obecných prováděcích ustanovení, jimiž se řídí výběrové řízení určené pro smluvní zaměstnance ve smyslu článku 3a, a jednak zrušení rozhodnutí EPSO, kterým se odmítá zápis jmen žalobců na seznam úspěšných uchazečů a do databáze CAST 27/Relex určené pro nábor zaměstnanců

Návrhové žádání žalobců

Určit, že čl. 5 odst. 1 písm. d) Obecných prováděcích ustanovení, jimiž se řídí výběrové řízení určené pro smluvní zaměstnance ve smyslu článku 3a je protiprávní;

zrušit rozhodnutí EPSO, kterým se odmítá zápis jmen žalobců na seznam úspěšných uchazečů a do databáze CAST27/Relex určené pro nábor zaměstnanců;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________