Language of document :

Sag anlagt den 1. september 2008 - Aparicio m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-75/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om at artikel 5, stk. 1, litra a), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende proceduren for udvælgelse af 3a-kontraktansatte kendes retsstridig, dels påstand om annullation af EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgerne på listen over beståede ansøgere og i ansættelsesprocedurens database CAST 27/Relex.

Sagsøgernes påstande

Artikel 5, stk. 1, litra a), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende proceduren for udvælgelse af 3a-kontraktansatte kendes retsstridig

EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgerne på listen over beståede ansøgere og i ansættelsesprocedurens database, CAST 27/Relex, annulleres

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________