Language of document :

1. septembril 2008 esitatud hagi - Aparicio jt versus komisjon

(Kohtuasi F-75/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tunnistada õigusvastaseks komisjoni lepinguliste töötajate 3a töölevõtmist reguleerivate üldiste rakenduseeskirjade artikli 5 lõike 1 punkt d ja teiseks nõue tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti otsus, millega hagejate nimed jäeti kandmata konkursi edukalt läbinud isikute nimekirja ja värbamismenetluse andmebaasi CAST 27/Relex.

Hagejate nõuded

Tunnistada õigusvastaseks komisjoni lepinguliste töötajate 3a töölevõtmist reguleerivate üldiste rakenduseeskirjade artikli 5 lõike 1 punkt d;

tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti otsus, millega hagejate nimed jäeti kandmata konkursi edukalt läbinud isikute nimekirja ja värbamismenetluse andmebaasi CAST 27/Relex;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________