Language of document :

Kanne 1.9.2008 - Aparicio ym. v. komissio

(Asia F-75/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden 3 a valintamenettelyä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan lainvastaisuus ja toisaalta EPSOn päätöksen olla merkitsemättä kantajien nimiä kilpailussa menestyneiden hakijoiden luetteloon ja palvelukseenottomenettelyn CAST 27/Relex tietokantaan kumoaminen.

Kantajien vaatimukset

komission sopimussuhteisten toimihenkilöiden 3 a valintamenettelyä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 5 artiklan 1 kohdan d alakohta on todettava lainvastaiseksi

EPSOn päätökset olla merkitsemättä kantajien nimiä kilpailussa menestyneiden hakijoiden luetteloon ja palvelukseenottomenettelyn CAST 27/Relex tietokantaan on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________