Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 1. septembrī - Aparicio u.c./Komisija

(lieta F-75/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jorge Aparicio, Antiguo Cuscatlan (Salvadora) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, VĪN par 3a līgumdarbinieku atlases procedūru 5. panta 1. punkta d) apakšpunkta nelikumība un, otrkārt, EPSO lēmuma neiekļaut prasītāju uzvārdus veiksmīgo kandidātu sarakstā un darbā pieņemšanas procedūras CAST 27/Relex datu bāzē atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atzīt par nelikumīgu VĪN par 3a līgumdarbinieku atlases procedūru 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu;

atcelt EPSO lēmumus neiekļaut prasītāju uzvārdus veiksmīgo kandidātu sarakstā un darbā pieņemšanas procedūras CAST 27/Relex datu bāzē;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________