Language of document :

Beroep ingesteld op 1 september 2008 - Aparicio e.a. / Commissie

(Zaak F-75/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, vaststelling van onwettigheid van artikel 5, punt 1, sub d, van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de selectieprocedure van arbeidscontractanten in de zin van artikel 3 bis en, anderzijds, nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoekers' namen niet op te nemen op de lijst van geslaagde kandidaten en in de databank van de aanwervingprocedure CAST 27/Relex

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van artikel 5, punt 1, sub d, van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de selectieprocedure van arbeidscontractanten in de zin van artikel 3 bis;

nietigverklaring van de besluiten van het EPSO om verzoekers' namen niet op te nemen op de lijst van geslaagde kandidaten en in de databank van de aanwervingprocedure CAST 27/Relex;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________