Language of document :

Acțiune introdusă la 1 septembrie 2008 - Aparicio și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-75/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis, E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, nelegalitatea articolului 5 punctul (1) litera (d) din DGE privind procedura de selecție de agenți contractuali 3a și, pe de altă parte, anularea deciziei EPSO de a nu înscrie numele reclamanților pe lista de laureați și în baza de date a procedurii de recrutare CAST 27/Relex.

Concluziile reclamanților

Constatarea nelegalității articolului 5 punctul (1) litera (d) din DGE privind procedura de selecție de agenți contractuali 3a;

anularea deciziei EPSO de a nu înscrie numele reclamanților pe lista de laureați și în baza de date a procedurii de recrutare CAST 27/Relex;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________