Language of document :

Žaloba podaná 1. septembra 2008 - Aparicio a i./Komisia

(vec F-75/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvádor) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Jednak protiprávnosť článku 5 bodu 1 písm. d) Všeobecných vykonávacích ustanovení, ktorými sa riadi výberové konanie pre zmluvných zamestnancov v zmysle článku 3a, jednak zrušenie rozhodnutia EPSO nezapísať mená žalobcov do zoznamu úspešných uchádzačov a do databázy výberového konania CAST/Relex 27

Návrhy žalobcu

určiť, že článok 5 bod 1 písm. d) Všeobecných vykonávacích ustanovení, ktorými sa riadi výberové konanie pre zmluvných zamestnancov v zmysle článku 3a, je protiprávny,

zrušiť rozhodnutia EPSO o nezapísaní mien žalobcov do zoznamu úspešných uchádzačov a do databázy výberového konania CAST 27/Relex,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________