Language of document :

Tožba, vložena 1. septembra 2008 - Aparicio in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-75/08.)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlan, Salvador) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Prvič, nezakonitost člena 5, točka 1(d), SDI o postopku izbire pogodbenih uslužbencev 3a, in drugič razveljavitev odločbe EPSO, da se imena tožečih strank ne vpišejo na seznam izbranih kandidatov in v bazo podatkov postopka zaposlovanja CAST 27/Relex.

Predlogi tožečih strank

Ugotovi naj se nezakonitost člena 5, točka 1(d), SDI o postopku izbire pogodbenih uslužbencev 3a;

razveljavi naj se odločbe EPSO, da se imena tožečih strank ne vpišejo na seznam izbranih kandidatov in v bazo podatkov postopka zaposlovanja CAST 27/Relex;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________