Language of document :

Žaloba podaná dne 18. září 2008 - Behmer v. Parlament

(Věc F-76/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joachim Behmer (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD13 na základě hodnotícího období 2007

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o nepovýšení žalobce do platové třídy AD13 na základě hodnotícího období 2007;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________