Language of document :

18. septembril 2008 esitatud hagi - Behmer versus parlament

(Kohtuasi F-76/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Joachim Behmer (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti 2007. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele A 13.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega hageja jäeti 2007. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele A 13;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________