Language of document :

Acțiune introdusă la 18 septembrie 2008 - Behmer/Parlamentul European

(Cauza F-76/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis, E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2007

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de a nu îl promova pe reclamant la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2007;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________