Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2008 - Behmer/Parlament

(vec F-76/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joachim Behmer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 pri povyšovaní v roku 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2007,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________