Language of document :

Talan väckt den 18 september 2008 - Behmer mot parlamentet

(Mål F-76/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Joachim Behmer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet år 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet år 2007 och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________