Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2008 - Vicente Carbajosa m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-77/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Ulovlighed af Kommissionens afgørelse om at begrænse offentliggørelsen af meddelelsen om udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 til tre sprog, ulovlighed af disse meddelelser om udvælgelsesprøver og følgelig annullation af de individuelle afgørelser truffet af EPSO om ikke at give sagsøgerne adgang til disse udvælgelsesprøver.

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at Kommissionens afgørelse om at begrænse offentliggørelsen af meddelelsen om udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 til tre sprog samt meddelelserne om disse udvælgelsesprøver er ulovlige.

De individuelle afgørelser truffet af EPSO om ikke at give sagsøgerne adgang til udvælgelsesprøverne EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________