Language of document :

Kanne 15.9.2008 - Vicente Carbajosa ym. v. komissio

(Asia F-77/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Isabel Vicente Carbajosa (Bryssel, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen sääntöjenvastaisuus, jolla päätettiin julkaista ilmoitukset avoimista kilpailuista EPSO/AD116/08 ja EPSO/AD/117/08 ainoastaan kolmella kielellä, ja tästä seuraava niiden EPSO:n yksittäisten päätösten kumoaminen, joilla päätettiin olla kutsumatta kantajia mainittujen kilpailujen kokeisiin

Vaatimukset

On todettava, että komission päätös, jolla päätettiin julkaista ilmoitukset avoimista kilpailuista EPSO/AD116/08 ja EPSO/AD/117/08 ainoastaan kolmella kielellä, on sääntöjenvastainen

EPSO:n yksittäiset päätökset, joilla päätettiin olla kutsumatta kantajia kilpailujen EPSO/AD116/08 ja EPSO/AD/117/08 kokeisiin, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________