Language of document :

2008. szeptember 15-én benyújtott kereset - Vicente Carbajosa és társai kontra Bizottság

(F-77/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Isabel Vicente Carbajosa (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának jogellenessége, amely az EPSO/AD/116/08. és az EPSO/AD/117/08. sz. versenyvizsga-kiírások közzétételét három nyelvre korlátozta, valamint e versenyvizsga-kiírások jogellenessége, következésképpen pedig az EPSO azon egyedi határozatainak megsemmisítése, amelyek kimondták, hogy a felperesek nem vehetnek részt a versenyvizsgán

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a Bizottság azon határozatának jogellenességét, amely az EPSO/AD/116/08. és az EPSO/AD/117/08. sz. versenyvizsga-kiírások közzétételét három nyelvre korlátozta, valamint e versenyvizsga-kiírások jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO azon egyedi határozatait, amelyek kimondták, hogy a felperesek nem vehetnek részt az EPSO/AD/116/08., illetőleg az ESPO/AD/117/08. sz. versenyvizsgákon;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________