Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 15. septembrī - Vicente Carbajosa u.c./Komisija

(lieta F-77/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Isabel Vicente Carbajosa, Brisele (Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma paziņojumus par konkursiem EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 publicēt tikai trīs valodās nelikumība, kā arī šo paziņojumu par konkursu nelikumība un tādējādi prasība atcelt trīs individuālos EPSO lēmumus nepielaist prasītājus pie šo konkursu pārbaudījumu kārtošanas

Prasītāju prasījumi:

atzīt, ka Komisijas lēmums paziņojumus par konkursiem EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 publicēt tikai trīs valodās, kā arī šie paziņojumi par konkursu nav likumīgi;

atcelt individuālos EPSO lēmumus nepielaist prasītājus attiecīgi pie konkursu EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 pārbaudījumu kārtošanas;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________