Language of document :

Beroep ingesteld op 15 september 2008 - Vicente Carbajosa e. a. / Commissie

(Zaak F-77/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Isabel Vicente Carbajosa (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Onwettigheid van het besluit van de Commissie om de aankondigingen van de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 slechts in drie talen bekend te maken alsmede onwettigheid van die aankondigingen en, dientengevolge, nietigverklaring van de individuele besluiten van het EPSO om verzoekers niet toe te laten tot de examens van die vergelijkende onderzoeken

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van het besluit van de Commissie om de aankondigingen van de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 en EPSO/AD/117/08 slechts in drie talen bekend te maken en vaststelling van onwettigheid van die aankondigingen van vergelijkend onderzoek;

nietigverklaring van de individuele besluiten van het EPSO om verzoekers niet toe te laten tot de examens van de vergelijkende onderzoeken EPSO/AD/116/08 respectievelijk EPSO/AD/117/08 ;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________