Language of document :

Talan väckt den 15 september 2008 - Vicente Carbajosa m.fl. mot Kommissionen

(Mål F-77/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabel Vicente Carbajosa (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om fastställelse av att kommissionens beslut att begränsa publiceringen av meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 till tre språk är rättstridigt samt fastställa att dessa meddelanden är rättstridiga, och följaktligen yrkande om ogiltigförklaring av Europeiska rekryteringsbyråns individuella beslut att neka sökandena tillträde till uttagningsproven.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att kommissionens beslut att begränsa publiceringen av meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 till tre språk är rättstridigt samt fastställa att dessa meddelanden är rättstridiga,

ogiltigförklara Europeiska rekryteringsbyråns individuella beslut att neka var och en av de sökande tillträde till uttagningsproven EPSO/AD/116/08 och EPSO/AD/117/08 samt

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________