Language of document :

A Bíróság (második tanács) 2008. április 3-i ítélete (az Oberlandesgericht Celle [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Dirk Rüffert, az Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG csődvagyonkezelője minőségében eljárva kontra Land Niedersachsen

(C-346/06. sz. ügy)1

(EK 49. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Korlátozások - 96/71/EK irányelv - A munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetése - Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai - A munkavállalók szociális védelme)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Celle

Az alapeljárás felei

Felperes: Dirk Rüffert, az Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG csődvagyonkezelője minőségében eljárva

Alperes: Land Niedersachsen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Oberlandesgericht Celle - Az EK 49. cikk értelmezése - Olyan nemzeti szabályozás, amely az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó eljárásban résztvevő vállalkozások számára arra vonatkozó kötelezettségvállalást ír elő, hogy a vállalkozások betartják, és az alvállalkozóikkal betarttatják a teljesítés helyén hatályos kollektív szerződésben előírt minimálbérre vonatkozó rendelkezéseket

Rendelkező rész

Az EK 49. cikkel összefüggésben értelmezett, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ellentétes az alapügyben fennállóhoz hasonló helyzetben a valamely tagállami hatóság által elfogadott törvényi rendelkezés, amely az ajánlatkérő számára előírja, hogy az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseket csak olyan vállalkozásoknak ítélheti oda, amelyek az ajánlattételkor írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy munkavállalóik számára az érintett munkák elvégzéséért legalább a teljesítés helyén kollektív szerződésben előírt munkabért megfizetik.

____________

1 - HL C 294., 2006.12.2.