Language of document :

2008 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Celle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Advokatas dr. Dirk Rüffert, Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG bankroto administratorius, prieš Land Niedersachsen

(Byla C-346/06)1

(EB 49 straipsnis - Laisvė teikti paslaugas - Apribojimai - Direktyva 96/71/EB - Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje - Viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka - Socialinė darbuotojų apsauga)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Celle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: advokatas dr. Dirk Rüffert, Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG bankroto administratorius

Atsakovė: Land Niedersachsen

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Oberlandesgericht Celle (Vokietija) - EB 49 straipsnio išaiškinimas - Nacionalinės teisės aktai, reikalaujantys kad viešojo darbų pirkimo procedūroje dalyvaujančios įmonės įsipareigotų laikytis ir užtikrinti, kad jų subrangovai laikytųsi, darbų atlikimo vietoje taikomose kolektyvinėse sutartyse numatytų nuostatų dėl minimalaus darbo užmokesčio

Rezoliucinė dalis

Tokioje situacijoje, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, aiškinama atsižvelgiant į EB 49 straipsnį, draudžia valstybės narės valdžios institucijos priimtą įstatymo galią turinčią priemonę, nustatančią perkančiosios organizacijos pareigą viešojo darbų pirkimo sutartis sudaryti tik su tomis įmonėmis, kurios pateikdamos pasiūlymą raštiškai įsipareigoja už atitinkamų darbų atlikimą savo darbuotojams mokėti ne mažesnį kaip jų atlikimo vietoje taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytą minimalų darbo užmokestį.

____________

1 - OL C 294, 2006 12 2.