Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 3 aprilie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Celle - Germania) - Dr. Dirk Rüffert, acționând în calitate de administrator judiciar al societății Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG/Land Niedersachsen

(Cauza C-346/06)1

(Articolul 49 CE - Libertatea de a presta servicii - Restricții -Directiva 96/71/CE - Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Protecția socială a lucrătorilor)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Celle

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Dr. Dirk Rüffert, Rechtsanwalt, acționând în calitate de administrator judiciar al societății Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Pârât: Land Niedersachsen

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Oberlandesgericht Celle - Interpretarea articolului 49 din Tratatul CE - Legislație națională care impune întreprinderilor care participă la o procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice de lucrări să se angajeze să respecte dispozițiile în materie de salariu minim prevăzute în convenția colectivă aplicabilă la locul în care se execută această prestație, precum și să asigure respectarea acestor dispoziții de către subcontractanții lor.

Dispozitivul

Directiva 96/71 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, interpretată în lumina articolului 49 CE, se opune, într-o situație precum cea din acțiunea principală, unei măsuri cu caracter legislativ, adoptată de o autoritate dintr-un stat membru, care impune autorității contractante să nu desemneze drept adjudecatari ai contractelor de achiziții publice de lucrări decât acele întreprinderi care, la depunerea ofertei, se angajează în scris să plătească salariaților lor, în schimbul executării prestațiilor respective, cel puțin remunerația prevăzută în convenția colectivă aplicabilă la locul în care se execută acestea.

____________

1 - JO C 294, 02.12.2006