Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 3. aprila 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Celle - Nemčija) - Odvetnik dr. Dirk Rüffert, sodni upravitelj družbe Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG, proti Land Niedersachsen

(Zadeva C-346/06)1

(Člen 49 ES - Svoboda opravljanja storitev - Omejitve - Direktiva 96/71/ES - Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev - Postopki oddaje javnih naročil za gradnje - Socialno varstvo delavcev)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Celle

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Odvetnik dr. Dirk Rüffert kot sodni upravitelj družbe Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Land Niedersachsen

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Oberlandesgericht Celle (Nemčija) - Razlaga člena 49 Pogodbe ES - Nacionalna zakonodaja, ki od podjetij, ki sodelujejo v postopkih oddaje javnih naročil za gradnje, zahteva, da spoštujejo določbe o minimalnih plačah, predvidene s kolektivno pogodbo, ki velja v kraju izvajanja storitev, in da k temu obvežejo tudi svoje podizvajalce.

Izrek

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v skladu z razlago z vidika člena 49 ES v primeru, kot je ta v postopku v glavni stvari, nasprotuje zakonskemu ukrepu, s katerim organ države članice naročniku predpiše, da lahko za izvedbo javnih naročil za gradnje izbere le podjetja, ki se ob oddaji ponudbe pisno zavežejo, da bodo svojim delavcem za izvajanje zadevnih storitev izplačevala najmanj takšno plačo, kot je določena v veljavni kolektivni pogodbi v kraju, kjer se te storitve izvajajo.

____________

1 - UL C 294, 2.12.2006.