Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 8. aprilli 2008. aasta otsus - Bordini versus komisjon

(Kohtuasi F-134/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid - Paranduskoefitsient - Elukohaliikmesriik - Elukoha mõiste - Peamise elukoha mõiste - Tõendavad dokumendid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giovanni Bordini (Douvres, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid L. Levi, C. Ronzi ja I. Perego)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. J. Currall ja M. D. Martin)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Esiteks nõue tühistada komisjoni 25. jaanuari 2006. aasta otsus, millega keelduti tunnustamast, et hageja on Ühendkuningriigi resident, mistõttu keelduti kohaldamast hageja pensionile Ühendkuningriigi paranduskoefitsienti, ning teiseks kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista komisjonilt välja pooled G. Bordini kulud, mis tal tekkisid seoses 5. juuni 2007. aasta mitteametliku koosolekuga

Jätta G. Bordini kohtukulud tema enda kanda, välja arvatud pooled kulutused, mis tal tekkisid 5. juuni 2007. aasta mitteametliku koosolekuga.

____________

1 - ELT C 326, 30.12.2006, lk 87.