Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.4.2008 - Bordini v. komissio

(Asia F-134/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Korjauskerroin - Asuinjäsenvaltio - Asuinpaikan käsite - Pääasiallisen asuinpaikan käsite - Tositteet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giovanni Bordini (Dover, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat L. Levi, C. Ronzi ja I. Perego)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä komission 25.1.2006 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jossa kieltäydyttiin hyväksymästä, että kantajan asuinpaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja kieltäydyttiin näin ollen soveltamasta hänen eläkkeeseensä tätä jäsenvaltiota vastaavaa korjauskerrointa, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Bordinille 5.6.2007 pidetystä epävirallisesta kokouksesta aiheutuneista kuluista.

Bordini vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, lukuun ottamatta puolta hänelle 5.6.2007 pidetystä epävirallisesta kokouksesta aiheutuneista kuluista.

____________

1 - EUVL C 326, 30.12.2006, s. 87.