Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. április 8-i ítélete - Bordini kontra Bizottság

(F-134/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - Korrekciós együttható - A lakóhely szerinti tagállam - A lakóhely fogalma - Az állandó lakóhely fogalma - Igazoló iratok)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giovanni Bordini (Dover, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Levi, C. Ronzi és I. Perego ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Egyrészt a Bizottság 2006. január 25-i határozatának megsemmisítése, amellyel az megtagadta a felperes egyesült királysági lakosnak való elismerését, következésképpen megtagadta az egyesült királysági korrekciós együtthatónak a felperes nyugdíjára történő alkalmazását, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit, és azokon felül köteles viselni Giovanni Bordininek a 2007. június 5-i informális találkozóval összefüggésben felmerült költségei felét.

Giovanni Bordini maga viseli saját költségeit, kivéve a 2007. június 5-i informális találkozóval összefüggésben felmerült költségei felét.

____________

1 - HL C 326., 2006.12.30., 87. o.