Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 8. aprīļa spriedums - Bordini/Komisija

(lieta F-134/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Korekcijas koeficients - Dzīvesvietas dalībvalsts - Dzīvesvietas jēdziens - Galvenās dzīvesvietas jēdziens - Apliecinoši dokumenti

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giovanni Bordini, Douvres (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - L. Levi, C. Ronzi un I. Perego, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests - Pirmkārt, Komisijas 2006. gada 25. janvāra lēmuma neatzīt, ka prasītājs ir Apvienotās Karalistes rezidents, un līdz ar to nepiemērot viņa pensijai korekcijas koeficientu, kas atbilsti šai dalībvalstij, atcelšana, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Bordini izdevumus saistībā ar neformālo 2007. gada 5. jūnija sapulci;

Bordini sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, izņemot izdevumu daļu, kas radās saistībā ar 2007. gada 5. jūnija neformālo sapulci.

____________

1 - OV C 326, 30.12.2006., 87. lpp.