Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 8 april 2008 - Bordini mot kommissionen

(Mål F-134/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Korrigeringskoefficient - Bosättningsmedlemsstat - Begreppet bosättning - Begreppet stadigvarande bosättning - Bestyrkande handling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Bordini (Dover, Förenade kungariket) (ombud: L. Levi, C. Ronzi och I. Perego, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Curral och D. Martin)

Saken

Personalmål - Dels yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 25 januari 2006 att inte anse sökanden bosatt i Förenade kungariket och följaktligen inte tillämpa den för denna medlemsstat gällande korrigeringskoefficienten på sökandens pension, dels yrkande om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin egen rättegångskostnad och härutöver även ersätta hälften av Giovanni Bordinis kostnader för det informella möte som ägde rum den 5 juni 2007.

Giovanni Bordini ska bära sin egen rättegångskostnad med undantag för halva kostnaden för det informella möte som ägde rum den 5 juni 2007.

____________

1 - ) EUT C 326, 30.12.2006