Language of document :

30. märtsil 2008 esitatud hagi - Honnefelder versus komisjon

(Kohtuasi F-41/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stephanie Honnefelder (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Bode)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti hageja konkursi EPSO AD/26/05 reservnimekirja kandmata, kuna ta ei saanud piisavalt punkte.

Hageja nõuded

-    Tühistada kostja 10. mai 2007. aasta otsus ja 14. detsembril 2007 kaebuse kohta tehtud otsus ning kohustada kostjat otsustama hageja reservnimekirja kandmise üle võrdse kohtlemise põhimõtet järgides seaduspärases menetluses,

-    mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt,

-    teha ettevaatusabinõuna tagaseljaotsus.

____________