Language of document :

Beroep ingesteld op 30 maart 2008 - Honnefelder / Commissie

(Zaak F-41/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Stephanie Honnefelder (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Bode, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoekster niet op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO AD/26/05 te plaatsen, omdat zij onvoldoende punten had behaald

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 10 mei 2007 en van het op de klacht genomen besluit van 14 december 2007 en de verwerende partij te verplichten, zonder schending van het beginsel van gelijke behandeling en in een regelmatige procedure te beoordelen of verzoekster op de reservelijst kan worden geplaatst;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure;

subsidiair, een vonnis bij verstek te wijzen.

____________