Language of document :

Acțiune introdusă la 30 martie 2008 - Honnefelder/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-41/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Bode, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu o înscrie pe reclamantă pe lista de rezervă a concursului EPSO AD/26/05 ca urmare a punctajului insuficient obținut la proba orală

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei pârâtei din 10 mai 2007 și a deciziei din 14 decembrie 2007 având ca obiect soluționarea reclamației, și obligarea pârâtei să analizeze posibilitatea de a o înscrie pe reclamantă pe lista de rezervă fără încălcarea principiului egalității de tratament și cu respectarea procedurii legale;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată;

ca măsură de conservare, soluționarea cauzei în lipsa părților.

____________