Language of document :

Talan väckt den 30 mars 2008 - Honnefelder mot kommissionen

(Mål F-41/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Stephanie Honnefelder (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Bode)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte uppföra sökanden på förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovsförfarandet EPSO AD/26/05 på grund av att denne inte fått tillräckligt många poäng.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut av den 10 maj 2007 och svarandens beslut avseende överklagandet av den 14 december 2007 samt ålägga svaranden att pröva huruvida sökanden bör upptas på förteckningen över godkända sökanden, utan att åsidosätta likabehandlingsprincipen och efter ett förfarande enligt reglerna,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

för säkerhets skull avkunna tredskodom.

____________