Language of document :

Žaloba podaná 9. júna 2008 - Palazzo/Komisia

(vec F-57/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Armida Palazzo (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane vyhlásenie nezákonnosti článku 4 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a na druhej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o započítaní rokov, ktoré žalobkyňa odpracovala ako miestny zamestnanec, do nadobudnutých práv na dôchodok

Návrhy žalobkyne

vyhlásiť, že článok 4 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev je nezákonný,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 24. októbra 2007 o započítaní rokov, ktoré žalobkyňa odpracovala ako miestny zamestnanec, do nadobudnutých práv na dôchodok,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________