Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. juni 2008 - De Fays mod Kommissionen

(Sag F-97/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - sygeorlov - uberettiget udeblivelse fra tjenesten - mæglingsprocedure)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Chantal De Fays (Bereldange, Luxembourg) (ved avocats P.-P. Van Gehuchten og P. Reyniers)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om, at artikel 60 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber skal finde anvendelse i sagsøgerens tilfælde, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 283 af 24.11.2007, s. 45.