Language of document :

Žaloba podaná dne 24. července 2008 - Sevenier v. Komise

(Věc F-62/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Roberto Sevenier (Paříž, Francie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá návrh žalobce směřující jednak ke zpětvzetí jeho návrhu na odstoupení, a jednak k předložení jeho případu lékařské komisi a, v důsledku toho, žádosti o znovupřidělení žalobce k Evropské komisi spolu s obnovením jeho služebního postupu ke dni podání návrhu na odstoupení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2007 v rozsahu, v němž zamítá návrh žalobce směřující jednak ke zpětvzetí jeho návrhu na odstoupení ze dne 19. října 1983, a jednak zamítá žádost o předložení věci lékařské komisi;

v důsledku toho přidělit znovu žalobce k Evropské komisi a obnovit jeho služební postup ode dne 19. října 1983;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________