Language of document :

Sag anlagt den 24. juli 2008 - Sevenier mod Kommissionen

(Sag F-62/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Roberto Sevenier (Paris, Frankrig) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om dels tilbagekaldelse af hans tilbud om fratrædelse af sin stilling, dels forelæggelse for lægeudvalget og følgelig hans ansøgning om genansættelse ved Kommissionen med genoprettelse af hans karriere fra datoen for ovennævnte tilbud.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 24. september 2007 annulleres, for så vidt som den indebærer et afslag på sagsøgerens ansøgning om dels tilbagekaldelse af dennes tilbud om fratrædelse af sin stilling af 19. oktober 1983, dels forelæggelse for lægeudvalget.

Sagsøgeren genansættes ved Kommissionen, og hans karriere genoprettes med virkning fra 19. oktober 1983.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________