Language of document :

24. juulil 2008 esitatud hagi - Sevenier versus komisjon

(Kohtuasi F-62/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberto Sevenier (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega viimane jättis rahuldamata hageja nõude, mis puudutas esiteks 19. oktoobri 1983. aasta lahkumisavalduse tagasivõtmist ja teiseks arstliku komisjoni poole pöördumist, ning sellest tulenevalt nõue ennistada hageja Euroopa Komisjoni tööle ja taastada tema teenistuskäik alates lahkumisavalduse esitamise kuupäevast.

Hageja nõuded

-    Tühistada komisjoni 24. septembri 2007. aasta otsus, millega viimane jättis rahuldamata hageja nõude, mis puudutas esiteks 19. oktoobri 1983. aasta lahkumisavalduse tagasivõtmist ja teiseks arstliku komisjoni poole pöördumist;

-    sellest tulenevalt ennistada hageja Euroopa Komisjoni tööle ja taastada tema teenistuskäik alates 19. oktoobrist 1983;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________