Language of document :

Kanne 24.7.2008 - Sevenier v. komissio

(Asia F-62/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roberto Sevenier (Pariisi, Ranska) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla hylätään kantajan vaatimus, joka koskee yhtäältä hänen 19.10.1983 tekemänsä irtisanomisilmoituksen peruuttamista ja toisaalta asian saattamista lääketieteellisen lautakunnan käsiteltäväksi, ja tämän seurauksena kantajan vaatimus, että hänet on palautettava virkaansa Euroopan komissioon ja että hänen uransa on määritettävä uudelleen 19.10.1983 lukien.

Vaatimukset

24.9.2007 tehty komission päätös on kumottava siltä osin kuin siinä hylätään kantajan vaatimus, joka koskee yhtäältä hänen 19.10.1983 tekemänsä irtisanomisilmoituksen peruuttamista ja toisaalta asian saattamista lääketieteellisen lautakunnan käsiteltäväksi;

tämän seurauksena kantaja on palautettava virkaansa Euroopan komissioon ja hänen uransa on määritettävä uudelleen 19.10.1983 lukien;

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________