Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 24. jūlijā - Sevenier/Komisija

(lieta F-62/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Sevenier, Parīze (Francija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru ir noraidīta prasītāja prasība, pirmkārt, par tā iesnieguma par demisiju atsaukumu un, otrkārt, par medicīnas komisijas vēršanos tiesā atcelšana, un līdz ar to prasība atjaunot prasītāju darbā Eiropas Komisijā, atjaunojot dienestā no tā demisijas iesnieguma datuma.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 24. septembra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to ir noraidīta prasītāja prasība, pirmkārt, atsaukt tā 1983. gada 19. oktobra iesniegumu par demisiju un, otrkārt, par medicīnas komisijas vēršanos tiesā;

līdz ar to atjaunot prasītāju darbā Eiropas Komisijā, atjaunojot to dienestā no 1983. gada 19. oktobra;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________