Language of document :

Beroep ingesteld op 24 juli 2008 - Sevenier / Commissie

(Zaak F-62/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Roberto Sevenier (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers verzoek om, enerzijds, intrekking van zijn ontslagaanbod en, anderzijds, inschakeling van de medische commissie en, dientengevolge, zijn verzoek om reïntegratie bij de Europese Commissie met herstel van loopbaan vanaf de datum van zijn ontslagaanbod

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 24 september 2007, voor zover dit de afwijzing inhoudt van verzoekers verzoek om, enerzijds, intrekking van zijn ontslagaanbod van 19 oktober 1983 en, anderzijds, inschakeling van de medische commissie;

dientengevolge, reïntegratie van verzoeker binnen de Europese Commissie met herstel van loopbaan vanaf 19 oktober 1983;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________