Language of document :

Acțiune introdusă la 24 iulie 2008 - Sevenier/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-62/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Roberto Sevenier (Paris, Franța) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului având ca obiect, pe de o parte, retractarea cererii sale de demisie și, pe de altă parte, sesizarea comisiei medicale și, în consecință, de respingere a cererii de reintegrare a reclamantului în cadrul Comisiei Europene cu reconstituirea carierei începând cu data demisiei

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 24 septembrie 2007, de respingere a cererii reclamantului având ca obiect, pe de o parte, retractarea cererii sale de demisie din 19 octombrie 1983, și, pe de altă parte, sesizarea comisiei medicale;

în consecință, reintegrarea reclamantului în cadrul Comisiei Europene cu reconstituirea carierei începând cu 19 octombrie 1983;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________