Language of document :

Tožba, vložena 24. julija 2008 - Sevenier proti Komisiji

(Zadeva F-62/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Roberto Sevenier (Pariz, Francija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za, po eni strani, umik njene ponudbe za odstop, po drugi strani pa za predložitev njene zadeve zdravstveni komisiji, in s tem prošnja za ponovno zaposlitev tožeče stranke v Evropski komisiji s ponovno vzpostavitvijo kariere od datuma njene ponudbe za odstop.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 24. septembra 2007, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za, po eni strani, umik njene ponudbe za odstop z dne 19. oktobra 1983, po drugi strani pa za predložitev njene zadeve zdravstveni komisiji, naj se razglasi za nično;

Tožečo stranko naj se posledično ponovno zaposli v Evropski komisiji s ponovno vzpostavitvijo kariere od 19. oktobra 1983;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________